News


Dilemma: Building an e-commerce site with a ready-made template or developing a special design?

When you decide to build your ecommerce site, start evaluating many aspects. Not only sound education but his alertness and dedication too are most required. All of these are not easy issues to resolve. Businesses that sell their products online are extremely diverse. This type of trade is penetrating almost every business sector. However, each sector has […]


How COVID-19 changed the business and oriented it towards digitalization

Gjatë tre muajve të fundit ne në Shqipëri por edhe ne shumë vende të botës filluam te jetonim në një realitet të ri. Shumë shtete shpallën gjendjen e jashtëzakonshme për të mbrojtur shëndetin dhe sigurinë e qytetarëve të tyre, ndërsa bizneset dhe njerëzit në mbarë botën u është dashur të gjejnë mënyra të reja për […]


A new and effective way in online marketing

Ignoring online marketing nowadays is like starting a business and not telling anyone. New developments make it necessary to use it to have the greatest benefits in increasing brand, image and sales. The benefits are tangible in a relatively short time and the advantages are deeply felt. Low costs, direct contact with customers, ease of not being physically, […]


The effects of COVID-19 on e-commerce: A success story

We believe that we can now say that the global COVID-19 pandemic is likely to be one of the defining events of 2020 and that there will be implications that will affect all of us, both personally and professionally. The situation is changing rapidly around the world. The COVID-19 pandemic is being called a “black swan” […]


Një mënyrë e re dhe efektive në marketingun online

Të injorosh marketingun online në ditët e sotme është si të hapësh një biznes dhe mos ti thuash asnjërit. Zhvillimet e reja e bëjnë të domosdoshëm përdorimin e tij për të pasur përfitime sa më të mëdha në rritjen e markës, imazhit dhe shitjet. Të mirat janë të prekshme në një kohë relativisht të shkurtër […]


Si e ndryshoi COVID-19 biznesin dhe e orientoi drejt dixhitalizimit

Gjatë tre muajve të fundit ne në Shqipëri por edhe ne shumë vende të botës filluam te jetonim në një realitet të ri. Shumë shtete shpallën gjendjen e jashtëzakonshme për të mbrojtur shëndetin dhe sigurinë e qytetarëve të tyre, ndërsa bizneset dhe njerëzit në mbarë botën u është dashur të gjejnë mënyra të reja për […]Efektet e COVID-19 në e-commerce: Një histori suksesi

Besojmë se tani mund të themi se pandemia globale COVID-19 ka të ngjarë të jetë një nga ngjarjet përcaktuese të vitit 2020 dhe se do të ketë implikime që do të na prekin të gjithëve ne, si në aspektin personal po dhe në atë professional. Situata po ndryshon me shpejtësi në të gjithë botën. Nga […]


TOK / Digital Agency in ICT Awards VI

TOK Digital Agency was one of the 24 finalist of over 100 applications at the sixth edition of the ICT Albania Awards. We received a gratitude prize for the extraordinary social contribution and sensibilization in the usage of smartphone technologies for the promotion of Albania and the collection of funds for the campaign “You are […]


The competition for creating the brand for a shop network with Albanian products

We took part in the competition for creating the brand for a shop network with typical Albanian products, organised by the Albanian Ministry of Agriculture. Our brand is called THARK.  It was a nice experience for us, even though we didn’t win. Here is the presentation: Prezantimi i 15 projekteve finaliste të konkursit për përzgjedhjen […]


TOK got featured in Bankieri Magazine

Today, even in Albania, it has become rather impossible to find a business, organization or association, which is not present somewhere on the internet, so companies providing such services are increasing and even starting to consolidate in the market.TOK offers Google AMP

AMP is a way to build web pages for static content that render fast. AMP HTML is HTML with some restrictions for reliable performance and some extensions for building rich content beyond basic HTML. The AMP JS library ensures the fast rendering of AMP HTML pages. The Google AMP Cache can be used to serve […]


Regency Casino launches new website

We are pleased to announce the launch of our newly designed website for Regency Casino in Tirana. A new look, user friendly navigation and a responsive solution were the main points we aimed for.

wordpress website design company & wordpress design company & web design & ecommerce|