Cfare eshte SEO

Search Engine Optimization (SEO) është arti dhe shkenca për të bërë që faqet të renditen më lart në motorët e kërkimit si Google. Për shkak se kërkimi është një nga mënyrat kryesore në të cilën njerëzit zbulojnë përmbajtjen në internet, renditja më e lartë në motorët e kërkimit mund të çojë në një rritje të trafikut në një faqe në internet. Në terma të thjeshtë, SEO do të thotë procesi i përmirësimit të faqes për të rritur shikueshmërinë e saj për kërkimet përkatëse. Sa më shumë dukshmëri të kenë faqet në rezultatet e kërkimit, aq më shumë ka të ngjarë të merret vëmendja dhe të tërhiqen klientët e ardhshëm dhe ekzistues në biznes (Zilincan, 2015).
SEO shpesh përfshin përpjekje të bashkërenduara të departamenteve të shumta brenda një organizate, duke përfshirë skuadrat e dizajnit, marketingut dhe prodhimit të kontentit.

Ndërsa disa punë me SEO përfshijnë analiza të biznesit (p.sh., krahasimi i përmbajtjes me konkurrentët), një pjesë e konsiderueshme varet nga algoritmet e renditjes së motorëve të ndryshëm të kërkimit, të cilat mund të ndryshojnë me kalimin e kohës. Sidoqoftë, një rregull i përgjithshëm është që faqet e internetit me përmbajtje me cilësi më të lartë, me shumë lidhje të jashtme referimi dhe me shumë angazhim të përdoruesve do të renditen më lart në një SERP (Ledford, 2015). SEO punon duke optimizuar faqet të një websiti në internet, duke kryer hulumtime të fjalëve kyçe dhe duke fituar lidhje përbrenda. Në përgjithësi mund të shihen rezultatet e përpjekjeve për SEO sapo faqja të jetë zvarritur dhe indeksuar nga një motor kërkimi. Shumë praktikues të marketingut tregojnë që një web-faqe mund të optimizohet në atë mënyrë që të ketë shumë trafik nga Google, gjë që do të rriste përfitimet e atij biznesi. Në realitet kjo strategji është e saktë, mirëpo përveç kësaj një përvojë tjetër që do të mund të ndikonte pozitivisht është praktika që SEO të jetë pjesë kyçe në dizenjimin e web-faqes (Gudivada, Rao & Paris, 2015).

Pra, motorët e kërkimit të optimizimit janë program softuerësh që qëllimi kryesor i tyre është të shfaqin listat e faqeve në internet me përmbajtjen që përdoruesit kërkojnë. Për ta bërë këtë, motori i kërkimit mbledh fjalë nga përdoruesi të cilat më pas i përputh me faqet e internetit, për të marrë rezultatet. Qëllimi i tij është të nxjerrë informacionin e kërkuar nga një bazë e të dhënave të mëdha të burimeve të disponueshme në internet (Grappone & Couzin, 2011).

wordpress website design company & wordpress design company |