Optimizim i shpejtesise se website

Optimizimi i shpejtësisë së website duhet të ketë prioritet të lartë për cdo njeri që zoteron një website. Shpejtësia e websitit ndikon në mënyrë dramatike në SEO. Google siguron një tool i cili quhet PageSpeed Insights që të lejon të shohësh shpejtesinë e optimizimit të web page.
Për të bërë një optimizim të suksesshëm të shpejtësisë së loadimit duhen parë faktorët e mëposhtëm:

  • Imazhet e paoptimizuara
  • Minifikim i madhësisë së fileve
  • Eficensa e web hostit
  • Themet dhe designet shumë të komplikuara
  • Embedded media si psh videot të marra nga site të tjera
  • Përdorimi i widge-ve të renda

Të gjitha të mësipërmet mund të ndikojnë negativisht në shpejtesinë e faqjes,sidomos imazhet e paoptimizuara dhe embedded media. Vendi në të cilin hoston websitin tënd ndikon në shpejtësi pasi jo të gjithë hostet janë të krijuar njësoj. Web hostet e lira mund të kushtojnë më shumë sepse ndikojnë në shpejtësi.

wordpress website design company & wordpress design company |